Vecākiem

Informācija vecākiem.

Paldies esošajiem vecākiem, kluba biedriem, par veiksmīgu sadarbību un uzticību klubam un treneriem, par ilgtspējīgu sadarbību arī turpmāk!

 •  Ar ko jāsāk, ja vecāki vai atvase vēlās uzsākt hokeja gaitasHK Ogre Juniors” ?

                                                     – Aizpildām pieteikuma anketu vai sazināmies ar kluba vadību un rezervējam pirmā apmeklējuma laiku, lai iepazītos ar iekšējo kārtību, treniņu norisi.

 •  Kādam ekipējam jābūt, lai uzsāktu treniņus?
                                                      – Par pirmās nepieciešamības obligāto ekipējumu uzskatām: slidas, ķivere, hokeja cimdi, šīs trīs lietas ir kā obligāta prasība pašiem mazākajiem, no 3 gadu vecuma, kuri tikko uzsākuši piedalīties treniņos un apgūst, pilnveido slidot prasmes. Pirmās vizītes laikā ar kluba pārstāvi abām pusēm ir jāizrunā par ekipējumu, nepieciešamības gadījumā klubs var piedāvāt savu ekipējumu uz noteiktu laiku, kā arī ir iespējams iznomāt slidas no halles.
 

                                                      – Spēlētājiem, kuri vēlās pievienoties klubam jau ar iepriekšēju pieredzi, būtu jābūt nodrošinātiem ar pilnu ekipējumu, bet izņēmuma gadījumos klubs var palīdzēt ar atsevišķu ekipējumu nodrošināšanu. 

 •  Cik bieži ir treniņi? 

                                                    – Treniņu nedēļa sastāv no 3 ledus un 1 sausā treniņa, kas paredzēts telpās vai ārā, ņemot vērā ledus noslodzi, treniņu laiki mēdz būt mainīgi, par kuriem treneris laicīgi informē. Sausie treniņi paredzēti sporta zālēs, vai labos apstākļos ārā. 

 • Ar kādām izmaksām jārēķinās ? 
                                                   – Pašiem mazākajiem vecumā 3-5 gadi pirmās trīs treniņu nodarbības ir bez maksas – jaunajiem biedriem ir jādod laiks saprast, vai šis sporta veids ir atbilstošs viņu vēlmēm. 
                                                  – piedaloties pilnvērtīgi komandas treniņos, atkarīgs no vecuma grupas – mēneša maksa sastādīs summu 130 Eiro mēnesī.
 • Kur vērsties ar ieteikumiem vai sūdzībām? 
                                               –   e-pastā: hkogresjuniors@gmail.com, vai aizpildot formas kuras atrodamas mājas lapā, kā arī piedaloties kluba veidotajās biedru sapulcēs visus jautājumus iespējams izrunāt.
 •  Apmaksas kārtība 
Apmaksa sastāv no divām daļām: 
                                        1. Tiek veikta kluba biedru naudas iemaksa uz zemāk norādītajiem rekvizītiem. 
                                        2. Tiek veiktas iemaksas pēc līgumā atrunātās summas un kārtības.  
 •  Kad mani oficiāli uzņem biedrībā? 
Oficiāli biedrs biedrībā tiek uzņemts pēc viena pilna mēneša treniņa, ar šo periodu būtu jāpietiek lai saprastu, ka šis sporta veids ir piemērots man vai manam bērnam un esmu gatavs stāties biedrībā un kļūt par pilntiesīgu kluba biedru. 

Rekvizīti

Biedrība „Hokeja klubs „Ogre Juniors”

5
Līdz katra mēneša 10. datumam

Maksājumā jānorāda: “Biedra nauda par periodu no... līdz...”

 • Reģ.nr.: 40008173982
 • Juridiskā adrese: Brīvības iela 108, Ogre, Ogres nov., LV-5001
 • e-pasts: hkogresjuniors@gmail.com
 • Banka: AS "Citadele banka"
 • Konts: LV55 PARX 0027 2632 2000 1