Noteikumi

HK "Ogre Juniors" iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumi.

 1. Spēlētājam aizliegts atrasties uz ledus:
 • Bez trenera atļaujas;
 • Kamēr ledus mašīna ir uz ledus un ir pacelti vārti;
 • Ja spēlētājam trūkst ekipējuma ( kakla sargs, ķivere ar aizsargrežģi, elkoņa sargi, ceļu sargi, plecu sargi, slidas, hokeja bikses, cimdi, spenzūra).
 1. Treneris ir tiesīgs atbrīvot spēlētāju no treniņu procesa ja;
 • Ja pēc trenera novērojuma ir radušās veselības problēmas;
 • Ja spēlētās treniņa procesā neievēro trenera norādes;
 • Traucē citiem spēlētājiem treniņa procesu;
 • Ir radušās problēmas ar ekipējumu, kuras var izraisīt bīstamību veselībai.
 1. Spēlētāju vecākiem un citām tuvu esošām personām aizliegts:
 • Treniņa vai spēles laikā atrasties pie spēlētāju soliņa;
 • Treniņa vai spēles laikā dot norādes spēlētājiem (neievērojot šo punktu treneris ir tiesīgs izraidīt spēlētāju no spēles vai treniņa);
 • Trenera vadītās spēlētāju sapulcēs, treniņa laikā vai spēļu laikā atrasties telpās, kurās norit sapulce;
 1. Trenera pienākumos ietilpst nodrošināt savas darbības mērķus, uzdevumus un pamatprincipus, kā arī ētiskās normas:
 • Nodrošināt bērnu apmācības treniņu procesu, balstoties uz savu pieredzi, mūsdienu sporta teorijas paradigmām, orientējoties uz harmoniskas audzēkņa, sportista personības attīstīšanu un sporta sasniegumiem, lai sekmētu sportista personības adaptēšanos un personīgās izaugsmes procesu, kas savukārt veicinātu sportiskos rezultātus.
 1. Bērniem līdz 14 gadiem vecāki ir atbildīgi par spēlētāja ekipējumu, ja treniņa vai spēles laikā rodas dzīvībai bīstamas situācijas ekipējuma dēļ, vainu uzņemas vecāks, kas ir parakstījis drošības noteikumus!!!
 2. Spēlētājiem un vecākiem jāievēro ledus halles un citu iestāžu, kur notiek treniņi vai spēles, iekšējās kārtības noteikumi.