Par klubu

Hokeja klubs “Ogre Juniors”

Hokeja klubs “Ogre Juniors” ir dibināts 2011 gadā Ogrē. Kluba mitināšanās vieta ir Vidzemes ledus halle, kur tiek aizvadītas mājas spēles un kluba grupu treniņi. Kluba struktūra ir visu vecumu grupu jauniešu komandas. 

Aktīvās grupas

  • SSG – Sākuma sagatavošanas grupa
  • U9
  • U11
  • U13
  • U15
  • U17
  • JAHL – Jaunatnes attīstības hokeja līga.

Mūsu Mērķis

Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta izglītības un audzināšanas darbs, mācību treniņu procesa organizēšana, bērnu un jaunatnes iesaistīšana Biedrības darbībā;
Hokeja kā sporta un dzīves veida attīstīšana, popularizēšana caur bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam apmācība un izglītošanu;
Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam veselīga dzīvesveida un brīvā laika aktīvas izmantošanas attīstīšana un pilnveidošana;
Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sportistu un sporta komandu atbalstīšana Latvijas valsts, jaunatnes izlasēm, šo sportistu un sporta komandu piedalīšanās nacionālajās un starptautiskajās sacensībās;
Bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta materiāli tehniskās bāzes attīstība un modernizācija;
dažāda līmeņa bērnu un jaunatnes līdz 18 gadu vecumam sporta sacensību organizēšana, šo sacensību finansiālās, materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nodrošināšana;
Metodisko un kvalifikācijas celšanas semināru un kursu organizēšana, zinātniskās sporta metodikas ieviešana bērnu un jaunatnes hokejā;
Biedrības ideju popularizēšana, sacensību, apmācību un atpūtas pasākumu organizēšana sportistiem un viņu ģimenēm, Biedrības biedriem un atbalstītājiem, Biedrības sporta komandu izveidošana;
Līdzdalība citās organizācijās un biedrībās, kuru mērķi atbilst Biedrības uzdevumiem. Ražots Latvijā.

 

Mūsu Sasniegumi

MAXIMA Superkauss, U13
2020

2. vieta trenera Edgara Adamoviča vadībā.

Riga Hockey Cup U16
2022

1. vieta trenera Edgara Adamoviča vadībā.

Riga Hockey Cup U18
2022

3. vieta trenera Edgara Adamoviča vadībā.